Nytt flertall – Venstre skal lede kulturutvalget

Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne har blitt enige om et nytt flertall i Halden. Per Magnus Finnanger Sandsmark skal lede Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


De fem partiene har blitt enige om fordeling av verv og utvalgsstruktur for den nye perioden. Thor Edquist (H) blir ordfører og de øvrige vervene er fordelt på alle samarbeidspartiene.

Kultur, idrett og mangfold

Per Magnus Finnanger Sandsmark

Foto: Helge Eek

Per Magnus Finnanger Sandsmark (V) blir ny leder i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Han har i perioden 2007-2011 vært medlem av Hovedutvalg for kultur og idrett, og er de kommende fire åra 1. vara til kommunestyret og gruppeleder for Venstre i fylkestinget ved siden av å lede hovedutvalget.

Hovedutvalgets hovedsaker er kulturskole, bibliotek, kulturarbeid, kulturvern, ungdoms- og fritidstilbud, mangfolds- og inkluderingssaker, samt idrett og friluftsliv.

Får plass i formannskapet

Geir Helge

Foto: Esteban Reyes

Gruppeleder og kommunestyremedlem Geir Helge Sandsmark får plass i formannskapet og blir nestleder i det nye Hovedutvalg for næringsutvikling. Han har tidligere vært medlem av Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk, så han er kjent med oppgavene fra tidligere. Dette blir første gang på flere tiår Venstre har fast representant i formannskapet.

Mona Johnsen

Foto: Esteban Reyes

Den nye nestlederen i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst heter Mona Johnsen. Hun er kommunestyremedlem, leder i Halden Venstre og er til daglig lærer ved Prestebakke skole. Hun har hatt et særlig engasjement i arbeidet for mennesker med lese- og skrivevansker.

Konstitueres i oktober
Fordeling av utvalgsplasser og andre avtaler vil være klart i løpet av denne uken. Oppdateringer kommer nærmere.

Kommunestyret konstitueres i oktober. Det er enda ikke innkalt til første møte i det nye kommunestyret. Opposisjonen består av Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Pensjonistpartiet.

Les mer i Halden Arbeiderblad .

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**