Jølster Venstre får 4 representantar i kommunestyret for 4. gong på rad

Få parti kan vel seiast å vere så stabile som Jølster Venstre. For 4.gong på rad medfører valet 4 kommunestyrerepresentantar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Venstre i Jølster fekk ved dette valet 234 røyster, noko som er 21 fleire røyster enn for 4 år sidan. Sidan talet på totale røyster har stige medførte dette 0,1 % i auke, men antalet fleire røyster er til å vere stolte av.

Den nye kommunestyregruppa er sett saman av Judith Kapstad, Atle Hamar, Vigdis Tonning og Aina Gamborg, i rekkefølge etter røystetal.

Takk til alle som sto på for Venstre i denne valkampen.

Glad Venstregjen i Jølster

Foto: Leif Kapstad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**