Kvithei

Venstre har i en lang periode arbeidet for å bevare naturverdiene i Kvitheiområdet. Når kommunestyret ikveld skal behandle kommuneplan for Sola, ser vi med glede at både innsigelser fra Venstre , lokale aksjonsgrupper samt fylkesmannen er tatt hensyn til og at tilkomstvei i Kvitheiområdet først skal behandles i en egen plan senere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Kvithei er et verneverdig naturområde med kystlynghei og flere rødlistede fugle og dyrearter. Sola Venstre har i likhet med flere andre aktører jobbet for å unngå utbygging i dette området. I forslag til ny kommuneplan for Sola Kommune 2011-2022 var det tegnet inn en vei som skulle bygges i dette området. Vi kan nå glede oss over at rådmannen i Sola foreslår at kommunestyret fatter vedtak i samsvar med fylkesmannens uttalelser.

Fylkesmannen har i mekling stått fast ved sin innsigelse, men akseptert at adkomst til boligfeltet Kvithei skal avklares i en egen områdeplan. Dette er godt nytt, da det gir oss mulighet til å jobbe videre for å bevare Kvithei – området.

Befaring i Kvithei

Foto: Anja B. Endresen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**