Vi må bygge en bred, borgelig opposisjon

Når det nå er avklart at de rødgrønne skal styre Eidsvoll i fire nye år må de fire ikke-sosialistiske partiene i opposisjon synliggjøre et samlet alternativ både når det gjelder politikk og personer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Høyre, Frp, Krf og Venstre bør gå sammen om et felles forslag for konstitueringen, slik at alle partiene blir representert i formannskapet og hovedutvalgene. Det bør fremmes alternative kandidater til ordfører, varaordfører, samt ledere og nestledere i hovedutvalgene. Vi mener at Høyres Peter Tørnquist bør foreslås som ordfører, og Finn Terje Tønnesen som varaordfører. I såfall vil vi stemme på dem.

De fire partiene manglet ca. 3 % på å få flertall blant velgerne, og vi bør i denne perioden jobbe systematisk for å oppnå flertall ved neste valg. Dette gjøres ved å samarbeide når sjansen byr seg, ved å vise frem vårt alternativ til den politikken de rødgrønne fører. Skal velgerne tro pået skifte må de se at vi kan samarbeide. Og de må se hvilke partier som kan samarbeide. Sp har nå ved to valg valgt de rødgrønne. Bygdelista har laget kaos begge gangene de har vært “på vippen”. Et nytt flertall i Eidsvoll må bygge på et samarbeid mellom Høyre, Frp, Venstre og Krf.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**