Folkevalgtopplæring i Venstre

Delta på Landskonferansen og/ eller LPN samling for folkevalgtopplæring og nettverksbygging.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Da har vi lagt en innholdsrik valgkamp bak oss. I mange kommuner foregår ennå forhandlingene om posisjon, også på fylket. Men representantene er klare og da er det viktig med skolering og nettverksbygging.

Helgen 8-9.oktober arrangerer Venstre kommunalkonferansen i Oslo. For at flest mulig skal kunne delta på dette har Nordland Venstre har satt av midler for å dele kostnadene. Vi dekker kostnadene ved kommunalkonferansen, mens lokallagene/ kandidatene må dekke reisekostnadene selv. Skriv en kortfattet søknad til Arne Ivar Mikalsen innen onsdag 28.september. (påmeldingsfristen er 1.oktober).

For de som finner egenandelen for høy, eller at denne helgen ikke passer blir det et tilbud om LPN (lokal politisk nettverk) helgen 22-23.oktober. Disse samkjøres med fylkeslagene i Trøndelag og Troms, og her kan man da velge om man vil reise til Trondheim eller Tromsø. Egenandelen for LPN helgen er bare kr 500,- for folkevalgte i Nordland.

Venstre_i_sentrum
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**