Møteplan for Nordland Venstre 2012

Styret i Nordland Venstre har satt datoer for styresamlinger, venstresamlinger og årsmøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


<---- til organisasjon
Klikk her for aktivitetsplan – styremøter og referater

Januar:
Lokallagsårsmøter.
31. Utsendelse av årsmøtepapirer fra styret.
frist for å sende inn forslag til uttalelser og årsmøtesaker.

Februar:
10. Styremøte i Bodø
11. – 12. Årsmøte Nordland Venstre
19. – 22. Fylkesting i Bodø.

Mars:
17. – 18. Eller
24. – 25. Nord-Norge seminar i Alta m/ LPN samling for Nord-Norge.

April:
13. – 15. Landsmøte i Venstre, Fornebu
15. – 18. Fylkesting på Fauske

Mai:
04. – 05. Styremøte Nordland Venstre i Bodø

Juni:
10. – 13. Fylkesting på Mo i Rana.

September
28. Styremøte Nordland Venstre / e-møte

Oktober:
07. – 10. Fylkesting i Narvik
19. – 21. Kommunalkonferansen i Venstre

November:
23. – 24. Styremøte i Bodø

Desember:
02. – 05. Fylkesting i Bodø
07. – 09. RPN (rikspolitisk nettverk)

Februar 2013
Årsmøte i Nordland Venstre

I mellom de planlagte styremøtene vil arbeidsutvalget jobbe. Det vil også bli arrangert styremøter pr telefon eller nettkonferanser mellom de som er satt opp i møteplanen.

ARKIV:
Møteplan 2011
Møteplan 2010
Møteplan 2009
<---- til organisasjon

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**