Valgteknisk samarbeid

Det første og konstituerende møtet for det nye kommunestyret holdes 10. oktober.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Valg2011

Foto: Staten

Venstres mulighet til å påvirke utviklingen av Våler ligger først og fremst i den strategien vi hele tiden har formidlet – altså i det å kunne komme med nye ideer og forslag.

For å få til dette må vi arbeide for åpne og reelle diskusjoner i kommunestyret. Samtidig vil det være viktig å få representanter inn i de ulike utvalgene i kommunen, slik at vi kan være tilstede i diskusjonene også her.

9,85 % oppslutning er et bra resultat for Venstre, men det har allikevel ikke gitt nok representanter i kommunestyret til at vi greier dette alene. Vi må derfor se på muligheten for å inngå såkalt valgteknisk samarbeid med andre partier. Det innebærer blant annet å avtale felles nominasjon til utvalgene, slik at man samlet sett får bedre representasjon.

Arbeiderpartiet har vært tydelige på at de ikke ønsker å samarbeide med oss, noe som ikke er overraskende siden de jo har rent flertall. Vi søker dermed samarbeid med de andre opposisjonspartiene, men vil uansett beholde en selvstendig og god Venstre-politikk for Våler i tråd med partiprogrammet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**