Ærespris til arkitektene Ingeborg og Knut Hoem

I anledning av “arkitekturens år” 2011, har Stavanger kommune besluttet å tildele en ærespris, i tilknytning til utdelingen av årets byggeskikkspris. Prisen tildeles arkitektene Ingeborg og Knut Hoem. -Prisvinnerne har vært helt sentrale i å prege Stavangers etterkrigsarkitektur, sier Helge Solum Larsen som er med i juryen.
Prisen ble offentliggjort i dag i forbindelse med den årlige utdelingen av Stavanger kommunes byggeskikkspris. Den prisen gikk til arkitektene Haga & Grov as og byggherren RE Stavanger as.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

byggeskikksprisen Hoem

Foto: Stavanger Venstre

Æresprisen
I anledning av "arkitekturens år" 2011, har Stavanger kommune besluttet å tildele en ærespris, i tilknytning til utdelingen av årets byggeskikkspris. Prisen tildeles arkitektene Ingeborg og Knut Hoem. Bakgrunnen for tildelingen er arkitektenes fremtredende rolle i utviklingen av den lokale byggeskikken, gjennom mer enn 40 års virke. I uttrykk og detaljering, ser man i deres byggverk tydelige lokale referanser, samtidig som husene fremstår som funksjonelle og moderne. Blant arkitektenes sentrale verker er en rekke boliger av meget høy arkitektonisk kvalitet; både eneboliger, rekkehus og feltutbygginger. At mange av disse blir holdt i sin opprinnelige stand, viser at dette er holdbar arkitektur, som brukerne får et nært og respektfullt forhold til. Arkitektene har også tegnet flere viktige lokale kirkebygg, som Hundvåg kirke, Tjensvoll gravkapell og Brekko friluftskapell.
Se eksempel på Hoems artiktektur her >>

byggeskikksprisen

Foto: Stavanger Venstre

Byggeskikkprisen for Stavanger 2011 ble tildelt arkitektene Haga & Grov as og byggherren RE Stavanger as for prosjektet Hospitalsgata 4 / Laugmannsgata 7.
Prosjektet består av et nybygg samt rehabilitering av det verneverdige trehuset i Laugmannsgata 7. Utbyggingen har løst behov for arealutvidelse i 1.etasje for Jack & Jones, på en god måte. I øvrige etasjer er det kontorfunksjoner. Nybygget er oppført i en utfordrende tomtesituasjon, på et smalt areal mellom verneverdig småhusbebyggelse og moderne kontorbebyggelse. Gjennom god situasjonsforståelse og forseggjort arkitektonisk artikulering, fremstår prosjektet som veltilpasset og respektfullt opp mot den omkringliggende trehusbebyggelsen. Bygget har en forfinet detaljering og materialbruk i fasadelivet, som bidrar til å styrke Hospitalsgatas rolle som viktig sentrumsgate. Totalt sett fremstår prosjektet som et forbilledelig eksempel på vellykket fortetting innenfor det historiske bysentrum.

Les mer om alle de nominerte prosjektetene i Stavanger Aftenblad her >>

Juryens medlemmer:
Christine Sagen Helgø leder
Helge Solum Larsen
Landskapsarkitekt MNLA Terje Børsheim
Sivilarkitekt MNAL Henrik Lundberg
Sivilarkitekt MNAL Ole Tonning
Sivilarkitekt MNAL Lise M. Storås
Sivilarkitekt MNAL Ivar Egge
Sekretær Kaj Lea i Stavanger kommune

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**