Etter valet – kva no?

Etne Venstre hadde måndag 26. september sitt første møte etter valet. På agendaen stod saker me ynskjer fokusera på framover, samt arbeidsformer som involverer alle Venstresympatisørar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Etne Venstre hadde måndag 26. september sitt første møte etter valet. På agendaen stod saker me ynskjer fokusera på framover, samt arbeidsformer som involverer Venstresympatisørar som ikkje er representantar i kommunestyret.

Eit godt venstremøte som freista til gjentaking. Me legg opp til faste møter måndagane før kommunestyremøta.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**