Melhus Venstre bryter samarbeidet med Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti

Melhus Venstre velger å gå ut av samarbeidet med AP, KRF OG SV for å stå fritt i kommende valgperiode.
Nå har Venstre besluttet å stå fritt fordi styret mener at det vil gjøre partiet mer synlig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Vi ønsker nå i større grad å synliggjøre Venstres politikk, og dette vil bli vanskelig i det samarbeidet som skisseres. Melhus Venstre skal jobbe for de beste løsningene for Melhus kommune tuftet på Venstres grunnleggende verdier. For oss er mennesker er viktigere enn systemer. Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først. Vi legger særlig vekt på fire politiske hovedområder: Skole. Miljø. Småbedrifter. Velferd.

Styret i Melhus Venstre består av Lillian Anette Thomassen, Ingemund Jordanger, Monica Grøtte Estenstad, Ludvik Rambraut og Kjersti Dalen Stæhli.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**