Re Venstre bredt representert

Sett i forhold til vår ene representant i Kommunestyret har vi fått en bred representasjon i kommunens utvalg. Dette sier en meget fornøyd Ulf Lund Halvorsen etter konstituerende kommunestyremøte i Re.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Ulf Lund Halvorsen

Ulf Lund Halvorsen
Foto: Elin Berg Schmidt

I de neste fire årene vil Re Venstre inneha følgende posisjoner:

 Gerd-Eva Holtung

Gerd-Eva Holtung
Foto: Ulf Lund Halvorsen

Kommunestyre
Ulf Lund Halvorsen, Fast medlem
Gerd Eva Holtung, 1.vara

Formannskap
Ulf Lund Halvorsen, 1.vara

Administrasjonsutvalg
Ulf Lund Halvorsen, 1.vara

Pål-Arild Simonsen

Pål-Arild Simonsen
Foto: Privat

Helse Oppvekst og Velferd
Pål-Arild Simonsen, Fast medlem

Drift, eiendom og næring
Gerd-Eva Holtung, Fast medlem

 Ida Pernille Bugge

Ida Pernille Bugge
Foto: Privat

Kontrollutvalg
Ida Pernille Bugge, Fast medlem

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**