Akutten og Venstre

Venstre har vært, er og kommer til å være mot at akutten ved sykehuset flyttes fra Moss til Fredrikstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Medisin, helse

Foto: Microsoft

Lederen i Moss Avis konkluderer 23. september; "Høyres posisjonskamerater Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti har forholdt seg disiplinert rolige om akuttmottaket etter valget. Livet i posisjon er ikke helt det samme som livet i opposisjon."

Hvordan livet fortoner seg i posisjon vil verken Venstre eller våre velgere oppleve før etter at det nye bystyret har satt oss i en slik situasjon. Bystyret skal konstitueres 17. oktober. Det jeg imidlertid kan si er at Venstres syn på akutten har vært, er og kommer til å være den samme.

Venstre gikk i sin tid mot å legge ned akutten i Moss. Venstre gikk ut mot å flytte akutten for kirurgi noen år tilbake og vi har nå gått ut mot å flytte resten av akutten fra Moss. Vårt syn vil ikke forandre seg.

Sindre Westerlund Mork

Foto: Helge Eek

I dag er det helseforetakenes styrer som bestemmer dette. Det ble fratatt fylkestinget i sin tid — også det mot Venstres stemmer i Stortinget. I dag er vi prisgitt helseforetakenes og regjeringens beslutninger om sykehusdriften. Før kunne vi ta dette opp lokalt med fylkestinget.

Veien har blitt lenger fra folket til de som bestemmer. Den har også blitt lenger for de folkevalgte. Derfor er det viktig at folk selv engasjerer seg slik som i denne og mange andre saker om lokalsykehusene. Venstre støtter dette engasjementet og har felles mål med innbyggerne som vil beholde akutten i Moss fram til nytt sykehus på Kalnes står klart.

Sindre Westerlund Mork
Gruppeleder for Moss Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**