Venstres forhold til LO

I et leserinnlegg i Adresseavisa i dag kommenterte Jon Gunnes påstander fremsatt av Roar Aas i Fellesforbundet om blant annet Venstres forhold til midlertidig ansatte og Venstres forhold til LO. Les hele innlegget her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Venstres forhold til LO.

Roar Aas var valgkampansvarlig i Fellesforbundet og er gjenvalgt for AP i Trondheim Bystyre. Han skal også lede finans og næringskomiteen de neste fire årene. Du kan være stolt av den valgkampen du har gjennomført for Fellesforbundet Roar eller var det for AP du drev valgkamp?

I Ordet Fritt den 27.09. forteller Roar Aas oss at Venstre er meget negativ til alt LO foretar seg. Nei Roar, vi er sterk tilhenger av fagbevegelsen og dens idealer om frihet, felleskap og solidaritet. Dere gjør en god jobb i lønnsforhandlinger og hjelper arbeidstakere som blir urimelig utnyttet av arbeidsgivere. Foran valget samlet LO i Trondheim inn svar på spørsmål fra de politiske partiene i Trondheim som til dels klargjorde hvor partiene var uenig med LO sine tillitsvalgte. Venstre svarte ærlig på spørsmålene og deltok i debatt rundt noen av temaene som ble reist i Manifestet. Bra jobba LO! Men jeg må si jeg mister litt respekten for dere når dere er mer opptatt av å bevare status quo enn å forsvare enkeltmenneskers rettigheter i det moderne arbeidslivet. For å skape nye bedrifter og ta noen skippertak innimellom så må vi gi adgang til midlertidige ansettelser. Vi må kunne jobbe lengre i perioder for igjen kunne jobbe mindre når situasjonen tillater det. Det kan være hensyn til markedet, familien, studier eller kanskje ferieplaner. Turnusarbeid er viktig og nødvendig for å opprettholde velferdstilbudene i samfunnet. Da må disse tilpasses til arbeidstakerne som igjen har ulike behov og ønsker. Men i LO er likehetstanken det som overskygger alt. Alle skal gå i takt!

I dag kan en arbeidsgiver ansette en vikar opp i til 4 år uten tilbud om fast ansettelse. Venstre vil at vikarer skal tilbys fast stilling etter 2 år. Kan nå LO bruke makta si for å få slutt på utnyttingen av meget viktig arbeidskraft (ofte kvinner) innenfor for eksempel helsesektoren og utdanningsinstitusjoner. Eller er det bare industriarbeidsplasser dere er opptatt av? Det er viktigere for leder Roar Flåthen å redde LO-dominerende arbeidsplasser enn kampen mot klimaendringer. Global oppvarming vil forringe kommende generasjoners livskvalitet betraktelig. Å redusere dette til et kostnadsspørsmål er kortsynt, tarvelig og skremmende.
Jeg har fått opplyst at Arbeiderpartiet fikk 15 millioner fra LO, Fagforbundet og Fellesforbundet til stortingsvalget 2009. Fagforbundet valgte å bruke 16 millioner på egen valgkamp i år. Stilte de til valg? Tenke seg det: En fagforening med større valgkampbudsjett enn partiene!

Jon Gunnes, Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**