300 nye boliger for vanskeligstilte

Bystyret vedtok etter forslag fra Venstre 300 nye boliger for vanskeligstilte da Utbyggingsplanen for 2011 til 2015 ble behandlet. I valgkampen viste det seg at ingen andre partier hadde konkrete formuleringer om boliger til disse. Per A. Thorbjørnsen fikk flertall for Venstres programformulering i første forsøk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Per Armand Thorbjørnsen Stavanger Levekår

Foto: Stavanger Venstre

Per A. Thorbjørnsen fremmet følgende forslag som bystyret vedtok:

"Det er et stort behov for nye boliger for ulike målgrupper, vanskeligstilte, mennesker med redusert kognitiv funksjon, rusmisbrukere, psykisk syke, unge funksjonshemmede m.fl.
Det fremlegges en egen sak for bygging av 300 nye boliger.
Saken skal inneholde:
•En gjennomgang av reelt behov
•Samarbeid med private aktører, boligbyggelag m.fl.
•Behovet for differensierte boliger
•En oversikt over prosjekter, tomter m.m."

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**