Derfor velger Venstre borgelig side i Nordland Fylke

De fleste har sikkert fått med seg at Venstre valgte å bryte samarbeidet med Ap og sosialistisk side i fylkespolitikken etter valget. Det har vært mange analyser på hva som er årsaken, og vi ønsker med dette å formidle vår versjon av virkeligheten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Venstre ønsker åpenhet og mangfold i samfunnet. Vi søker dialog og maktspredning som bærende prinsipper for utvikling av samfunnet. Det skal også avspeile seg i det politiske landskapet. I forhandlingene ble det klart at et videre samarbeid med Ap krevde aksept for at fylkesrådsleder bestemmer hvilke personressurser som skal brukes fra de ulike partiene i posisjon. Dette var et krav Venstre ikke kunne akseptere.

I et borgelig samarbeid er partiene likeverdige uansett størrelse og målet er en felles politisk plattform som alle partiene kan stille seg bak. I de politiske saker vi vet det er uenighet på, behandles partiene med respekt og vi kan tydeliggjøre våre synspunkter, uten at det oppfattes truende på de andre partiene.

Venstre vil i kommende periode arbeide for et Nordland som er nyskapende, miljøfokusert og kulturelt orientert i utviklingen av næringsliv og samfunn.

 Bjørg Helene Jenssen og Franziska Wkia (t.v.)

Bjørg Helene Jenssen og Franziska Wkia (t.v.)
Foto: Arild Djupvik

Bjørg H. Jenssen
Leder av forhandlingsutvalget
Nordland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**