Krf og sosialistene gir makta til Rødt

Etter at det ble avklart at Krf ikke valgte å støtte et borgelig samarbeid på fylket, ble det sendt ut en pressemelding fra Venstre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre. I pressemeldingen slås det fast at Krf og sosialistene gir makta til Rødt når disse partiene nå danner en fylkesregjering i mindretall som vil være avhengig av støtte fra partiet Rødt. Les hele pressemeldingen her ved å klikke deg videre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


KrF og sosialistene gir makta til Rødt

Det er overraskende at KrF nå går videre i drøftinger med AP og SV for å danne en fylkesregjering i mindretall som er avhengig av støtte fra partiet Rødt. KrF har ikke besvart de borgerlige partiene sin invitasjon for å samtale om et styringsdyktig borgerlig alternativ de neste 4 år. Dermed gir KrF partiet Rødt sine 2 representanter avgjørende makt og innflytelse på politikken i Nordland fylkeskommune.

De fire partiene Venstre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre er enige om å opptre samlet i perioden med fokus på en bedre skole, næringsutvikling og samferdsel. De borgerlige uten KrF utgjør 26 av 53 representanter mens AP, SV og KrF utgjør 25.

Ved et borgelig samarbeid vil det styrende organet, fylkesrådet, bestå av ett medlem fra hvert av de 5 samarbeidende partiene. I et sosialistisk mindretallsråd derimot, vil Arbeiderpartiet ta 3 av 5 medlemmer. Dermed har Ap kontroll i fylkesrådet og Rødt kontroll i fylkestinget.

KrF er fortsatt velkommen til å drøfte et forutsigbart, styringsdyktig alternativ der alle partier har innflytelse

Nordland Venstre v/ Arne B. Vaag
Nordland Senterparti v/ Ola Smeplass
Nordland Fremskrittsparti v/ Kenneth Svendsen
Nordland Høyre v/ Oddleif Olavsen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**