Tar på ny opp de ureturnerbare og statsløses situasjon

Venstre og Per A. Thorbjørnsen tar på ny opp situasjonen til de ureturnerbare og statsløse som lever i Stavanger, de såkalte papirløse. Ap/SV/Sp-regjeringens har innført innstramminger overfor personer som har fått endelig avslag på sin søknad om arbeids- og oppholdstillatelse, selv om disse blir i Norge grunnet forhold i hjemlandet og mangelen på returavtaler. Thorbjørnsen ber i en interpellasjon om at Stavanger gjør det samme som Trondheim og ber regjeringen om at mennesker i denne situasjonen kan arbeide lovlig og betale skatt inntil videre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Per Armand Thorbjørnsen Stavanger Levekår

Foto: Stavanger Venstre

-Jeg antok lenge at de papirløse levde "under jorden", var på stadig flyttefot, uten rettigheter og levde et uverdig liv. Det viste seg at de papirløse levde tilnærmelsesvis normale liv med jobb i det private og startlån fra kommunen, skriver Thorbjørnsen i interpellasjonen.

Se også: Hun mistet retten til å jobbe etter 10 år i Norge, hos NRK Rogaland her >>
Regjeringens har innført innstramminger som først og fremst består i å ikke utstede skattekort for 2011. Dermed har mange mistet stillingene sine og blitt fratatt muligheten til å forsørge seg selv. Mange har nå forlatt arbeidslivet og jobber innen transport, renhold og andre viktige samfunnsoppgaver. Mennesker har mistet inntektsgrunnlaget sitt og må flytte fra boligene fordi de ikke makter å betjene lån eller betale leie.
Gruppen er så å si uten rettigheter til nødvendig helsehjelp, sosialstønad, kommunal bolig etc.

Fattigdom

Foto: Microsoft

-Vårt anliggende er at det må være andre måter å vente på en utkastelse på enn å bli fratatt mulighet for arbeid og dermed ta økonomisk ansvar for eget liv. En utkastelse er et statlig ansvar. Hvordan innbyggerne har det er et kommunalt ansvar. Stavanger kommune ber derfor Regjeringen vurdere muligheten for å gi denne gruppen midlertidig arbeidstillatelse slik at skattekort kan utskrives. Et slikt tiltak vil forbedre livssituasjon til hundrevis av mennesker bare i Stavanger. Ikke minst av hensyn til barna bør den statlige politikk endres, skriver Thorbjørnsen.

Venstres forslag lyder:

1. Stavanger formannskap ber regjeringen legge forholdene til rette for at papirløse flyktninger kan arbeide lovlig og betale skatt inntil kjent utreisedato. I mellomtiden bes rådmannen se om det er mulig å finne lokale løsninger.

2. Stavanger formannskap ber rådmannen sørge for at papirløse flyktninger i Stavanger mottar nødvendig fysisk og psykisk helsehjelp, selv om de mangler identifikasjonspapirer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**