Venstre vil ha et livskraftig sentrum

Venstre vil arbeide for at vi skal ha et levende og attraktiv sentrum sa Bjørg S. Lien i kommunestyret, Vi vil følge opp våre løfter fra valgkampen. Et livskraftig sentrum er viktig for hele kommunen fortsatt hun og fremmet forslag om å begrense handel med lette varer i bydelssenteret Rosenlund til 10 000m2. Forslaget fikk støtte fra de andre borglige partiene, mens de rød-grønne ikke ønsket en langsiktig begrensning av handel med lette varer i Rosenlund, De foreslo å godkjenne reguleringsplanen, bare med et tillegg om å utsette byggeprosjektet i et år. Les mer om saken her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Både fylkeskommunen og fylkesmannen har varsel innsigelser i saken dersom kommunen ikke foretar en styrt utvikling av varehandelen. Lien presierte at Venstre ønsker også en utvikling av Rosenlundområdet og i N.Ål, men vi ønsker at dette primært skal være handel med tunge varer, kontorer mv. Vi godtar at Rosenlund får utvide handel med lette varer fra 7500 m2 som de har i dag til 10 000m2.
Venstre støttet i utgangspunktet forslaget om å utsette saken siden kommunestyret tidligere i møtet hadde vedtatt å sende kommuneplan ut på ny høring nettopp for å få en nærmere vurdering av utviklingsmønsteret for varehandel i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**