Venstre lurer ingen!

-Alle mennesker er like mye verd og alle som oppholder seg i Trondheim over lang eller kort tid skal behandles på en human måte. Derfor har Trondheim Venstre tatt initiativ til en oppmykning av politikken som føres mot asylanter, flyktninger og såkalt papirløse, sier Jon Gunnes som svar på påstandene om at asylsøkere i Trondheim føler seg lurt av vedtaket i bystyret 29.september.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Jon Gunnes

Foto: Cathrine Dillner Hagen

Arbeidslinja viktisk
-Det er arbeidslinja som er Venstres viktigste tiltak for å oppnå en mer human politikk og ikke minst få bort fattigdommen. Når Trondheim Bystyre vedtar at alle som oppholder seg i Trondheim skal ha en plikt og en rett til å utføre ærlig arbeid så er det et klart signal til de nasjonale myndigheter om en omlegging av dagens politikk. Venstre vil ta sin del av skylda hvis vi har vært bidragsyter til demonstrasjoner, protester og økt oppmerksomhet fra de personene dette gjelder. Husk at inntil i fjor så hadde mange av disse skattekort som førte til at mange hadde en lovlig jobb med skattetrekk og dermed gjorde en meget viktig samfunnsmessig jobb. De var med på produksjon av varer og tjenester som igjen fører til verdiskapning.

Den norske modellens framtid
Den 6. september behandlet formannskapet i Trondheim et høringssvar på en utredning om hvilket nivå vi bør legge velferdstilbudene for de menneskene som søker opphold i Norge. DEN NORSKE MODELLENS FRAMTID skal avgjøres av Stortinget og her fremmet jeg et forslag om at asylanter må gis mulighet til å arbeide mens søknaden behandles. Jeg fikk et klart flertall for dette forslaget med 9 mot 2 stemmer. Det betyr at alle partier som er representert i formannskapet stemte for, unntatt FrP. I tillegg stemte den ene Høyrerepresentanten for mens den andre stemte mot. Det at FrP og delvis H er mot Venstres arbeidslinje er ikke oppsiktsvekkende, men at AP stemte for var for meg et lite jordskjelv.
-Jeg har sjelden vært så fornøyd med et vedtak etter et Venstreforslag. Var det fordi det var valgkamp eller ønsket virkelig AP at asylantene skal få arbeide mens deres søknad behandles?
Svaret fikk jeg i forrige uke når AP i Trondheim støttet et forslag om at regjeringen bør gi arbeidstillatelse til de som venter på avgjørelse om opphold eller utreisemulighet. AP i Trondheim snakker PAVEN (Jens Stoltenberg) rett i mot. Jeg snakker heldigvis ikke min egen partileder Trine Skei Grande mitt i mot (jeg tørr kanskje ikke). Hun er hjertens enig! Hun kommer til å følge opp Trondheims-vedtakene på Stortinget. Da blir det spennende å se hva Trondheimspolitikerne på Stortinget stemmer.

Vi må gi alle mennesker både rettigheter og plikter!
-Blir det bare skyggeboksing og lureri fra Trondheim AP. Nei, jeg tror ikke det. Opprøret innad i partiet har nå startet. Det er de som styrer en by som Trondheim som ser hvor ille og lite human regjeringens politikk virker. En massiv protest fra de som er berørt påvirker oss som medmennesker. Vi må gi alle mennesker både rettigheter og plikter! Det er essensen i Venstres politikk, oppsumerer Jon Gunnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**