Venstre vil ha sterkere fokus på skole

Venstre vil ha en grundig gjennomgang av forholdene i skolene i Lillehammer sa Terje Rønning i kommunestyret under behandlingen av saken om strategisk plan for skolen. Han mente at dokumentet var så mangelfullt at det burde sendes til tilbake til fagutvalget for oppvekst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Rønning påpekte at det er viktig å følge opp de punktene i tilstandsrapporten for skolen som viser at det er behov for en større innsats på de lavere klassetrinn. Kommunestyret bør ha en diskusjon om innholdet i skolen, videre- og etterutdanning for lærere, spesialundervising for å nevne noen stikkord sa Rønning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**