Guri Melby nestleder i programkomiteen for Stortingsvalgprogram 2013

Landsstyret i Venstre valgte i helgen programkomité for Stortingsvalgprogram 2013. Nestleder i partiet, Helge Solum Larsen, ble valgt til leder, og Sør-Trøndelags Guri Melby nestleder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Dette er mandatet til komiteen: Programkomiteen si oppgave er å utarbeide utkast til nytt stortingsvalgprogram for perioden 2013 – 2017, og bidra til en åpen og inkluderende prosess for programbehandlingen.
Helge Solum Larsen understreker at komiteen vil bruke medlemmene og kompetansen som finnes i organisasjonen i arbeidet med valgprogrammet.
Programmet blir sendt ut til høring i organisasjonen i to omganger, i løpet av høsten 2012 og vår 2013. Stortingsvalgprogrammet vedtas på landsmøtet våren 2013.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**