Nyholmenerklæringen – 1

om Bodø Kommunens økonomiske situasjon — utfordringer og muligheter i Samarbeidsplattformen for Høyre, Frp, Venstre, Kristelig folkeparti og Senterpartiet for perioden 2011-2015

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Nyholmenerklæringen

Last ned Nyholmenerklæringen i pdf.

Les mer om:
1. Bodø Kommunens økonomiske situasjon — utfordringer og muligheter
2. Ny flystripe og kampen om kampflyene
3. Kulturkvartalet — bærekraft i drift og innhold
4. Konkurranse/ tjenesteutsetting — gode tjenester først og fremst
5. Kommunens organisering og arbeidsgiverpolitikk
6. Levekår
7. Plan, næring og miljø
<--- tilbake til innledning

1. Bodø Kommunens økonomiske situasjon — utfordringer og muligheter
Bodø har et enormt vekstpotensial og det gir store muligheter. Partiene vil ha sterkt fokus på å tilrettelegge for at Bodø skal vokse seg inn i fremtiden og slik sikre en trygg kommuneøkonomi som kan ivareta velferden for alle.

Kommunens økonomiske situasjon er utfordrende. Mye er godt i dag og at dette må bevares, men det krever politisk handlekraft, styringsdyktighet, evne til å prioritere og ta tøffe valg.

Den økonomiske situasjonen gir lite handlingsrom i førstkommende budsjettbehandling. Det vil derfor ved første rullering bli vanskelig å innfri flere av de løfter/saker som krever betydelige ressurser. Disse vil bli prioritert inn i økonomiplanene senere i perioden, når de nødvendige grep er tatt og vi har skapt økonomisk handlingsrom.

Det er en overordnet målsetting å ha fokus på næringsutvikling og verdiskaping slik at vi gjennom vekst kan skape mer økonomisk handlefrihet gjennom perioden. På sikt vil dette, i kombinasjon med andre grep, muliggjøre at en kan prioritere alle de gode sakene partene har kommet til overensstemmelse om.

1.1 Økonomiske tiltak og styringsprinsipper
Partiene er enig om at betydelige deler av samarbeidsperioden vil preges av tøffe økonomiske og politiske prioriteringer. Vi mener dette vil på lengre sikt gi den ønskede handlefrihet til å iverksette vår politikk og slik gjøre Bodø til en enda bedre kommune å bo i.
Ikke binde opp kommuneøkonomiens realvekst i utvidet drift i 2012.
Be Rådmannen fremlegge en helhetlig plan for innsparinger i eksisterende rammer for 2012 og utrede samt foreta nødvendige grep i alle sektorer basert på planen.
Partene ønsker i løpet av 2012 å utarbeide et langsiktig program for innsparing i hele
perioden.
Partene vil ikke foreta mer låneopptak enn at økonomisk handlefrihet alltid er til stede.
Partene er enig om at vi må ta bedre vare på våre fellesverdier, før vi bygger nytt.
Planer som vedtas og som innebærer økonomiske forpliktelser for Bodø Kommune, skal ses i en langsiktig sammenheng med økonomiplanen og implementeres i den fortløpende ved årlig rullering, slik at innbyggerne sikres forutsigbarhet og at det tydeliggjøres at vedtakene/planene faktisk skal gjennomføres.
Eiendomsskatten skal ikke økes i perioden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**