Nyholmenerklæringen – 3

om Kulturkvartalet — bærekraft i drift og innhold i Samarbeidsplattformen for Høyre, Frp, Venstre, Kristelig folkeparti og Senterpartiet for perioden 2011-2015

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Nyholmenerklæringen

Last ned Nyholmenerklæringen i pdf.

Les mer om:
1. Bodø Kommunens økonomiske situasjon — utfordringer og muligheter
2. Ny flystripe og kampen om kampflyene
3. Kulturkvartalet — bærekraft i drift og innhold
4. Konkurranse/tjenesteutsetting — gode tjenester først og fremst
5. Kommunens organisering og arbeidsgiverpolitikk
6. Levekår
7. Plan, næring og miljø
<--- tilbake til innledning

3. Kulturkvartalet — bærekraft i drift og innhold
Målet er å sikre byens befolkning et godt kulturbygg som er økonomisk bærekraftig, ikke går utover annen tjenesteproduksjon generelt, kulturlivet for øvrig og i distriktene spesielt.

Partene er enig om:

Urbane Figurer - kulturkvartalet i Bodø

Urbane Figurer – kulturkvartalet i Bodø
Foto: Bodø Kommune

a) å foreta en kritisk gjennomgang av driften til Kulturkvartalprosjektet ved hjelp av eksterne fagfolk, for og på den måte skaffe godt grunnlag for å vurdere mulige og nødvendige tiltak.
b) at prosjektet skal gå sin gang, mens gjennomgangen gjøres parallelt. Dette innebærer i praksis at beslutningsgrunnlaget for ev. endringer i prosjektet må baseres på situasjonen slik den er på de aktuelle skjæringstidspunkt.
c) særlig å vektlegge at en må få balansert utgiftene og inntektene, og at her må de mulighetsrom som synliggjøres ved gjennomgangen utnyttes optimalt.
d) at det er et selvstendig mål at hele spekteret av det lokale kulturlivet har råd til å bruke bygget etter ferdigstillelse.
e) at gjennomgangen kan innebære at det både åpnes for kutt og tilføyelser. Alternativt ingen vesentlige endringer fra dagens allerede vedtatte prosjekt.
f) at det er avgjørende for fremdriften til prosjektet at det settes ned en ny styringsgruppe, hvor alle samarbeidspartene er representert, og slik sikrer påvirkning på prosjektets utvikling.
g) at det er behov for å gjøre de overnevnte grep blant annet for å gi prosjektet legitimitet i befolkningen, og danne grunnlaget for ny begeistring. Målet må være at Kulturkvartalet skal bli et fremtidig samlingssted og kulturelt vekstsenter innbyggerne kan være stolte av.
h) at en ønsker å se prosjektet i sammenheng med mulighetene for å gjøre Bodø aktuell som en attraktiv kongressby, blant annet sett i lys av de nye mulighetene Universitetsstatusen åpner for.
at det er viktig å presisere at gjennomgangen angår driften. Partene har også en felles forståelse av at når anbudene er på plass, vil gjennomgangen av prosjektet i sin helhet være naturlig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**