Fordeling av verv

Som eit resultat av at Suldal Venstre nærast dobla valresultatet i frå 2007 til 2011, vil me i inneverande periode få eit fast medlem i formannskapet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Utvalgt

Foto: sxc.hu

Fleire verv skal fordelast og Suldal Venstre blir etter alt og døme representert i fleire.
Forslaga som skal handsamast på konstituerande kommunestyremøte den 25.oktober, er Venstre-representantar i følgjande utval og styre;

Formannskap
Eskil Nerheim – medlem
Nina Østebø – 1.vara

Fondstyret for Ulla Førre Næringsfond
Eskil Nerheim – medlem
Nina Østebø – vara

Partsamansett utval
Eskil Nerheim – medlem
Nina Østebø – vara

LMT
Nina Østebø – 1.vara

Suldal kommunale Næringsfond
Dag Fisketjøn – vara

Fjellstyret
Kati Must Nybø – nestleiar

Viltnemnda
Magne Haug – medlem
Udmund Nybø – vara

Representant til KS Rogaland
Eskil Nerheim – 3.vara

Representantskapen for Ryfylke IKS

Eskil Nerheim – medlem

Vinterlandbruksskulen

Dag Fisketjøn – styremedlem

Tveit vidaregåande skule
Dag Fisketjøn – styremedlem

Representantskapen til Ryfylke Friluftsråd

Nina Østebø – medlem

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**