Konstituerende kommunestyremøte

Kjell Konterud ble gjenvalgt som ordfører, med Høyres Lise Berger Svenkerud som motkandidat.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Våler kommunelokale

Foto: Oljoho, hentet fra Panoramio.com

Gjennom et valgteknisk samarbeid har Arbeiderpartiet sørget for å gi Senterpartiet mer makt enn valgresultatet tilsier, på bekostning av blant annet Venstre.

Det valgtekniske samarbeidet fordeler plasser i kommunens ulike utvalg. Kommunal Rapport skriver om politiske hestehandler i valgteknisk samarbeid, og peker på dette som en av de viktigste grunnene til lav valgdeltakelse.

Dette er et reelt problem. Sammensetningen av kommunens organer gjenspeiler nå i liten grad valgresultatet. Venstre har liten forståelse for at Arbeiderpartiet skal inngå et valgteknisk samarbeid som skjevfordeler makt i forhold til valgresultatet, spesielt når de allikevel har rent flertall.

Det konstituerende kommunestyremøtet valgte formannskap (3 Ap, 1 Sp, 1 H) og deretter ordfører (Kjell Konterud) og varaordfører (Hilde Riseng).

Venstre har gått til valg på en kursendring, og valgte å stemme på Høyres ordførerkandidat. Det er kun formannskapets medlemmer som kan stille til valg som ordfører, og det ble dermed umulig å stemme på vår egen ordførerkandidat. Valget var aldri reelt, men det ble besluttet å symbolsk stemme på motkandidaten til sittende ordfører.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**