Aina Dahl og Kåre Pettersen inn i fylkesutvalget

Vestfold fylkesting hadde konstituerende møte tirsdag denne uke, og både Aina Dahl og Kåre Pettersen ble valgt som medlemmer av fylkesutvalget. Det er inngått et valgteknisk samarbeid i posisjon mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre. Øvrige valg gjennomføres i fylkestingets møte 26. oktober.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Venstre utgjorde også posisjonen i Vestfold fylkesting i perioden 2007-2011, den gang med en plass i fylkesutvalget. Per-Eivind Johansen (H) fortsetter som fylkesordfører med Hans Hilding Hønsvall (KrF) som nyvalgt varaordfører. Oversikt over medlemmene til fylkestinget og fylkesutvalget kan du lese på Vestfold fylkeskommunes nettsider.

Posisjonspartiene vil i tiden fram til fylkestingets møte 26.10 internt fordele de mandatene de innehar tilknyttet hovedutvalgene og ulike råd/komiteer.

Vestfold fylkesting 2011-2015

Vestfold fylkesting 2011-2015
Foto: Gunlaug Gulvik, Vestfold fylkeskommune

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**