Politiet nedprioriterer Agder

Agderposten kan 6.10.11 melde om at Politimester Kirsten Lindeberg og krimsjef Arne Pedersen har undertegnet et dokument som viser at Agder politidistrikt har planer om å ikke etterforske mindre alvorlige kriminelle handlinger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Listen over lovbrudd som regnes som “ubetydelige” er imponerende og viser at Politiet vektlegger kostnader høyere enn befolkningens sikkerhet. For fornærmede finnes det ingen “ubetydelige” lovbrudd, og dokumentet som kalles “Spesialinstruks — Prioriteringsdirektiv for straffesaksbehandlingen i 2012” skal altså bestemme om det er bryet verdt. Dette kommer selvfølgelig på toppen av den sentraliseringstrend og nedbemanning vi har opplevd på Agder.

Dette er en håpløs situasjon, hvor statsbudsjettet prioriterer å styrke bemanning og tjenester i hovedstaden, mens distriktene, herunder Agder, får smulene. Vi blir sittende med “Svarte-Per” og må klare oss med restene. Den rød-grønne regjernings politikk har ikke prioritert folks sikkerhet i distriktene. Det er en uholdbar situasjon at til eksempel butikknaskeri skal prioriteres så langt ned at det ikke er verdt å anmelde. For butikkeiere er dette definitivt en uholdbar situasjon, nemlig å signalisere at å stjele i deres butikk ikke er verdt å anmelde.

Venstre mener dette er helt grunnleggende feil. Vi jobber for et mer synlig politi og et politi som kan fullføre alle sine oppgaver, over hele landet. Vi kan ikke godta en situasjon hvor lovbrudd bare skal nedprioriteres og automatisk henlegges, fordi politiet ikke har ressursene til å gjennomføre etterforskning. Vi opplever med andre ord en systematisk nedbygging av politiet på Agder.

Arendal Venstre har tidligere foreslått, men ikke blitt hørt om å la trafikkbetjenter sørge for trygge fortau i Arendal. Vi mener politiet har mye viktigere oppgaver enn å se opp for takras vinterstid og varsle butikkeiere. Med det tydeligvis harde trykket på politiets ressureser, ville de ikke kunne følge opp sine forpliktelser. Denne nyheten bare bekrefter den ekstremt dårlige tilstanden, og igjen beviser at det er viktig og riktig med å flytte mindre oppgaver til andre tjenester for oppfølging. Det er og blir feil at politiet har så lite ressurser at de ikke kan følge opp lovbrudd.

Det må være helt grunnleggende at politiet har de ressursene og midlene som er nødvendige til å følge opp alle lovbrudd, uansett art. Norges lover er grunnleggende for den friheten og sikkerheten vi har i Norge.

Aslak Skripeland
Styremedlem

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**