Venstres posisjoner i Nes

Her er en oversikt over hvor Venstres folk er plassert i ulike styrer, utvalg og råd i Nes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Kommunestyret
Øystein Smidt
Åse Birgitte Skjærli

Varamedlemmer:
Sesselja Bigseth
Håvard Aksnes
Hilde Schjerven
Ann Kristin W Lundberg
Tom Fidje

Formannskapet:
Øystein Smidt

Varamedlem:
Åse Birgitte Skjærli

Administrasjonsutvalget
Ingen medlemmer

Varamedlem:
Åse Birgitte Skjærli

Utvalg for kultur og næring:
Sesselja Bigseth

Varamedlemmer:
Stig Løkke-Sørensen
Tom Fidje

Utvalg for oppvekst, helse og omsorg:
Ingen medlemmer

Varamedlem:
Ann Kristin W Lundberg

Utvalg for fisk og vilt:
Åse Birgitte Skjærli

Ingen vara

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne:
Ingen medlemmer

Varamedlem:
Tom Fidje

Eldrerådet:
Ingen medlemmer

Varamedlem:
Alan Nicholson

Sakkyndig takstnemnd ved eiendomskatt:
Hans Østvold

Ingen vara

Sakkyndig ankenemnd ved eiendomsskatt:
Ingen medlemmer

Varamedlem:
Sesselja Bigseth

Styret ved Udnes Aldershjem:
Ingen medlemmer

Varamedlem:
Jorid Myrseth

Representantskap ved Romerike krisesenter:

Ingen medlemmer

Varamedlem:
Åse Birgitte Skjærli

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**