Moss og parlamentarisme

Det er kommet en rekke kommentarer til avtalen mellom H, FrP, V og KrF om å innføre parlamentarisme i Moss. Debatten går både på omfang, kostnad og tidspunkt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Prosessen
Siden 2003 har det årlig blitt fremmet forslag om parlamentarisme i bystyret, årlig av FrP og et par-tre ganger av V. Forslaget må stemmes over i en valgperiode for å kunne innføres i den neste (og trenger kun flertall når det skal innføres). Det er derfor det nye bystyret som avgjør om det skal innføres parlamentarisme.

En samlet opposisjon (som har blitt posisjonen etter valget) stemte for parlamentarisme den siste gangen saken ble behandlet. Da den nye rådmannen ble ansatt, ble hun gjort oppmerksom på dette forholdet i ansettelsesprosessen.

Politisk avtale
Før valgkampen hadde H, FrP, V og KrF en avklaringsrunde på en felles politisk plattform. Vi diskuterte ingen saker og ble enige om å gå til valg på våre egne partiprogrammer og avtale å møtes første dag etter valget dersom vi sammen fikk flertall.

Valgurne 2

Foto: Telemark Venstre

Etter valget ble den politiske plattformen forhandlet fram først. I debatten kom det tydelig fram et felles ønske om å synliggjøre det politiske ansvaret og ta en sterkere politisk styring av utviklingen i kommunen. Dette er også et spørsmål som Ap i ulike sammenhenger har uttrykt ønske om. De har sågar klaget på at de i posisjon ikke har kunnet eller villet gjøre grep for å få det til.

Det er dermed en uttrykt vilje på tvers av partiblokkene om mer synliggjøring av det politiske ansvaret. Samarbeidspartiene vil ha en tydelig politisk styring hvor makt flyttes fra administrasjon til bystyret og det politiske byrådet. Vi skal legge åpenhet og involvering til grunn som viktige premisser.

FrP, som hadde fremmet forslag om det årlig og som (sammen med V) hadde programfestet det, tok naturlig nok opp spørsmålet i forhandlingen. Venstre støttet det. Partiene ble enige om å legge parlamentarisme inn som en premiss i avtalen for å oppnå vårt felles mål om politisk styring og ansvarliggjøring. Loven krever at dette må innføres i løpet av den nye valgperiodens første år. Dermed var det nødvendig å sette en tidsfrist.

Økonomi
Det er framsatt en rekke tall for hva dette vil koste i Moss. Alle tall baserer seg på andre kommuners valgte organisering. I Moss vet vi ikke det nøyaktige svaret. Det vil vi få i utredningen. Men det vi vet er at vi ønsker å organisere dette med tre byråd. I tillegg kommer resurser til bystyrets partier siden de også har krav på en balanse i resurser for å kunne utøve politikk selv om de er i opposisjon. Dermed har vi konkludert med at vi ikke tror kostnadene blir for store. Utredningen vil gi oss svar.

Utredningen

Valg

Foto: Nettstedet www.sxc.hu

Det er gjort mange utredninger og parlamentarisme er brukt i norske kommuner i 25 år. Derfor er det ikke nødvendig å utrede spørsmålet om, men derimot spørsmålet hvordan. I Moss vil vi bestille en utredning som synliggjør konsekvensene av å innføre parlamentarisme med tre byråder. Her vil også kostnadene komme fram. Om det ikke er mulig å gjennomføre dette med tre byråder vil utredningen gi oss svar på hva som kreves.

Vi har organisert kommunen i tre utvalg i tillegg til formannskapet i perioden fram til parlamentarisme. Ved innføring av parlamentarisme er målet to komiteer. Dersom utredningen viser at det ikke er mulig å innføre parlamentarisme slik vi har forutsatt og vi ikke kan organisere dette på en annen forsvarlig måte med de forutsetninger vi har lagt til grunn for vår politiske styring, er det grunnlag for å reforhandle avtalen på dette punktet.

Den politiske plattformen for partiene H, FrP, V og KrF (pdf)
Høyres kommentar om parlamentarisme (moss-avis.no)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**