Åpent gruppemøte

Samfunsengasjerte verdalinger er hjertelig velkommen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Første åpne gruppemøte etter nytt kommunestyre er konstituert, blir mandag den 24.10 kl. 19.00 i Maritvoldgt. 3 (rådhuskantina er opptatt). Disse møtene er åpne for alle som har lyst til å delta i diskusjoner om de sakene som skal opp i politiske utvalg i kommunen – og hvor Venstre er representert.

I tillegg kan de som møter ta opp saker de er opptatt av og som de ønsker vi skal gjøre noe med. Selvsagt er det også enkel servering. Velkommen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**