“Hva betyr human dignity?”

Spørsmålet kom fra en afrikansk kvinne som har bodd mange år i asylmottak. Hun har vært offer for kjønnsrelatert forfølgelse, men diskvalifisert av UDI/UNE pga manglende troverdighet og innvandringspolitiske hensyn. Nå er hun en av de papirløse i Norge, skriver Astrid Råbu, Venstremedlem i Arendal.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Jeg traff henne på en konferanse i Trondheim for noen dager siden. Konferansen het Frihet fra frykt og nød, arrangert av Rådgivningsgruppa i Trondheim som i flere år har arbeidet med et prosjekt om kjønnsrelatert forfølgelse av kvinner fra Afrika og Asia. Ca 70 av kvinnene som har oppsøkt Rådgivningsgruppa, har blitt intervjuet i den forbindelse, og Bernt Hauge har laget flere rapporter underveis.
Utlendingsnemnda sendte følgende tilbakemelding: UNE ber om at Rådgivningsgruppa i Trondheim vurderer hensiktsmessigheten av å gjennomføre et intervju vedrørende til dels svært personlige detaljer, og som ikke er av betydning for hennes sak.
Kvinnene i prosjektet har fortalt om omfattende krenkelser. De ser ikke at de har noen fremtid i hjemlandet, selv om UNE hevder at de fatter fremtidsrettede vedtak.
De tre kvinnene som ble tildelt årets fredspris, bekjemper kjønnsrelaterte krenkelser og arbeider for kvinners verdighet og menneskerettigheter. Ære være dem!
Kontrasten blir stor til de asylsøkende kvinnene fra Kongo, Uganda, Somalia, Etiopia, Iran, Afghanistan, India m fl. De har gitt vitnesbyrd om grove krenkelser. Det er uverdig at de skal fortsette å leve i frykt og nød i en papirløs tilværelse i Norge.
Hva betyr “human dignity”? Jeg håper det kan bli et forståelig begrep.

Astrid Råbu, medarbeider i Rådgivningsgruppa

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**