Lokstallen og Levanger Venstre

I LA 13. oktober tar Asbjørn Eklo opp spørsmålet om å bruke “Lokstallen” på jernbaneområdet i Levanger til kulturformål. I innlegget viser han til at Levanger Venstre har fremmet dette forslaget og spør om vi fortsatt står ved det, skriver Venstres Einar Vandvik i et innlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Innlegg av Einar Vandvik – Levanger Venstre

Einar Vandvik

Foto: Levanger kommune

Reguleringsplan Sentrum ble behandlet av kommunestyret i juni i 2008. Levanger Venstre fremmet da et tilleggsforslag om utnyttelse av området mellom Levangerelva og Jernbanen med blant annet ervervelse av "Lokstallen" til kulturformål. Forslaget ble etterlyst i Plan og utviklingskomiteen i november 2010. Svaret fra administrasjonen var at Jernbaneverket var vanskelig å forhandle med. Til dette svarte vi at da måtte det legges politisk trykk på saken ved at ordføreren ble involvert i den videre kontakten med Jernbaneverket. Etter dette har vi ikke hørt noe om saken.

Levanger Venstre har kultur om en av sine prioriterte satsingsområder og vil følge opp denne saken. Vi er helt enig med Asbjørn Eklo i at "Lokstallen" — og området mellom Levangerelva og Jernbanen — bør erverves som et område for allmennheten. Mot elva kan en ha parkområde med forlengelse av gangstien overfor Brusvebrua. I planen står det også at en skal ha gangbru over til Gamle Kongeveg og til Eldberg. Parkering er planlagt mot Jernbanen og "Lokstallen" foreslo vi erverves til kulturformål. Stjørdal har greid å ta i bruk "Lokstallen" — hvorfor skal vi ikke greie det i Levanger? Levanger Venstre vil fortsatt arbeide for realiseringen av dette!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**