Valg av fylkesstyre

– frist for å fremme kandidater er 1.november 2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Valgnemnda inviterer lokallagene til å komme med forslag til kandidater til de valg som skal foretas på fylkesårsmøtet i februar 2012. Hele styret er på valg.

Det sittende styret som er på valg består av:
Leder – Arne Ivar Mikalsen
1. nestleder – Arne Langset
2. nestleder – Terje Cruickshank
Sekretær -Kerstin Ander-Trønsdal
Styremedlem – Arnfinn Ellingsen
Styremedlem – Arne B. Vaag

 Styret i Nordland Venstre sammen med Venstresleder Trine S. Grande

Styret i Nordland Venstre sammen med Venstresleder Trine S. Grande
Foto: Pryd Studio AS

I tillegg som ikke skal velges av årsmøtet er følgende representert i styret:
Unge Venstre – Nikolai Endresen Dahl
Venstrekvinnelaget – Carola Karl Urvik
Gruppeleder fylkestinget – May Valle

Varamedlemmer:
1. Mari Ann Bjørkli
2. Hilde Nystad,
3. Thomas Bjørkan
4. Hanne Nora Nilssen
5. Marit Brochmann

Revisor Arild Jens Dahle,
Revisor Grethe Stave,


Styret skal minst bestå av 5 personer – hvorav leder, nestleder sekretær, kasserer og opplæringsansvarlig skal velges av fylkesårsmøtet.

Hele styret velges for to år av gangen i mellomvalgår.

Forslagene sendes per mail til [email protected] .

FRIST FOR INNSENDING AV FORSLAG ER 1. NOVEMBER.

Hilsen Valgnemnda
Bjørn Hegstad
Leder
Mob. 994 46434

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**