Konstituering av nytt kommunestyre for valgperioden 2011-2015

I kveld ble første kommunestyre for den kommende valgperioden avholdt. I forbindelse med dette, ble det også stemt over fordelingen av verv. Venstre vil få mange muligheter til å fremme gode løsninger på de kommunale arenaer i de kommende år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Kommunestyret ble i dag konstituert og fordelingen av verv i Sola kommune for valgperioden 2011-2015 ble stemt over og avgjort.
For Venstres del ble resultatet som følger:

Formannskap
Anja Berggård Endresen
Vara:
Nora A. Nilsen
Rita Torland
Lars Sommer Knudsen

Utvalg for levekår
Eli Aspen, nestleder
Vara:
Svein Skeie
Raman Dhawan
Otto Vevatne

Utvalg for kultur, samfunnsutvikling og miljø
Rita Torland, nestleder
Vara:
Lars Sommer Knutsen
Jan Erik Timm
Inger Lea

Utvalg for oppvekst
Sangeetha Dhawan
Vara:
Inger Lea
Elin Thorsvik
Hildegunn Hare

Utvalg for arealsaker
Nora A. Nilsen, nestleder
Vara:
Arild Sandbæk
Einar Bjelland
Inger Lea

Kontrollutvalget
Vara:
Gro Bjelland

Funksjonshemmedes råd
Hildegunn Hare

Kvithei KF
Vara:
Nora A. Nilsen

Sola storkjøkken
Borgny Øvrebø

IVAR IKS
Representantskap:
Lars Sommer Knutsen

Sørmarkå IKS
Styre:
Nora A. Nilsen

Stavangerregionen havn IKS
Vara til representantskapet:
Arild Sandbæk

Lyse AS
Vara til bedriftsforsamlingen:
Nora A. Nilsen

Forus Næringspark
Vara til generalforsamlingen:
Arild Sandbæk

Sola breibånd
Rita Torland

RANSO AS
Inger Lea

Universitetsfondet
Vara:
Svein Skeie

Jæren friluftsråd
Magnar Mæland

Konfliktrådet
Sangeetha Dhawan

Forliksrådet
Vara:
Emma Manin

Styret Sola Venstre 2011

Foto: Kjetil Myhre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**