La nettstedet slettmeg.no bestå!

I årets forslag til statsbudsjett kom det ingen penger til nettstedet slettmeg.no. Dette er en svært dårlig nyhet, da tjenesten er til stor hjelp for dem som trenger det, skriver bystyremedlem Cathrine Høyesen Hall.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Mobbing blant barn og unge skjer i dag svært ofte på internett og mobiltelefon. Hvert femte barn i Norge mobbes på nettet, og dette foregår uten at voksne har innsyn i hva som skjer.

Cathrine Høyesen Hall

Cathrine Høyesen Hall
Foto: Jan Kløvstad

Det kan for foresatte og skole være utrolig vanskelig å oppdage, og å få satt inn hjelpetiltak mot disse overgrepene.

Men når det oppdages, så er nettopp slettmeg.no et verdifullt redskap i så måte. Mange har behov for veiledning og hjelp til å orientere seg i det digitale landskapet, som ofte kan oppleves som uoversiktlig. Barn, foreldre og skoler sitter ikke med den nødvendige kompetansen.

Et viktig fellestrekk ved mange av de henvendelsene som slettmeg.no har håndtert, er at de som tok kontakt, ikke ville ha hjelp fra andre instanser. Det sier meg at nettstedet føles trygt, og at det har høyt omdømme.

En annen grunn til ikke å legge ned slettmeg.no er det holdningsskapende elementet ved tjenesten.

Det satses mye på forebyggende arbeid når det gjelder å få bukt med nettmobbing. Det er bra! Nettopp derfor er det da et stort paradoks at myndighetene nå vil legge ned slettmeg.no.

Bare ved sin eksistens gir tjenesten et viktig signal om hva slags informasjon som bør legges ut på nettet, og hva som ikke bør legges ut.

Venstre mener at slettmeg.no bør bestå som nettsted bekostet av det offentlige. Fornyingsministeren bør her gjøre helomvending og gi penger gjennom statsbudsjettet.

Cathrine H. Hall

Venstre-representant i Arendal bystyre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**