Ny kommuneplan 2013 i Nordre Aker

Det blir åpent møte om Kommuneplan 2013 i BU-salen, Nydalsveien 21, mandag 31. oktober kl. 18-20.
Denne vil legge rammene for fremtidens Nordre Aker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Nærmest alle tema er aktuelle og kan tas opp. Her er et utvalg:
Videre utvikling i Nydalen, omkring Ullevål stadion — og stor utbygging i Frysjaveienområdet? Fortetning i småhusområder?
Ringveien i tunnel? Miljøgate i Grefsenveien? Nye sykkelveier?
Ny skole i Nydalen, ved Berg vgs og på Sogn vgs-tomta? Hall i Ullevålsalleen?
Nytt svømmeanlegg? Kulturstasjon for barn og ungdom? Lokalbibliotek?
Helårsløype Grinda-Sognsvann? Bruk av Myra og Myrerjordet? Sandvolleyballanlegg på Kringsjå? Idrettspark på Korsvoll?
Og hva med marka, Maridalen, Sognsvann, Skar leir og kolonihagene?
Her må vi ta godt vare på det som er viktig å bevare i bydelen og ellers utvikle Nordre Aker og Oslo i riktig retning.

Dere kan lese om saken under PBEs hjemmesider.

Høringsfrist for første runde er 1. november. Bydelsutvalget har fått utsatt frist og behandler saken i møtet 10. november.
Vel, frivillige lag og foreninger, men også privatpersoner inviteres til møtet. Ola Elvestuen (V), leder i byutviklingskomiteen, kommer — i tillegg til bred representasjon fra det nye bydelsutvalget. Ordet vil også være fritt.

Alle spørsmål til [email protected], tlf. 94 27 91 07. Vel møtt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**