Venstre støttar Einar Halvorsen som ordførar

Med 27 mot 12 stemmer blei Høgres Einar Halvorsen valt til ordførar i Arendal i dag. Venstre stemte for

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Einar Halvorsen, som fekk eit godt val både for partiet og personleg.

Venstre stemte for Arbeidarpartiets Robert Cornels Nordli som varaordførar. Han fekk 16 stemmer, mens Anders Kylland, Frp, blei valt med 23 stemmer.

Pål Koren Pedersen blei valt som Venstres medlem i formannskapet, med Olaf Bakke, Senterpartiet, Jan Kløvstad og Cathrine Høyesen Hall, Venstre som varamedlemer.

Her er alle verva opposisjonspartia Arbeidarpartiet, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet har tatt på seg i bystyret:
Forslag frå Arbeidarpartiet, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet

Sak 124/11 Valgkomite
Kvart parti legg fram sitt forslag:
Arbeidarpartiet: Robert Cornels Nordli med Atle Svendal som vara
Venstre: Pål Koren Pedersen med Jan Kløvstad som vara
Sosialistisk Venstreparti : Rune Sævre med Einar Krafft Myhren som vara
Senterpartiet: Olaf Bakke med Karl Uhlen Haugland som vara
Og så legg Jan Kløvstad fram alle forslaga under på vegner av oss fire parti:

Sak 125/11 Formannskapet
Fellesliste Arbeidarpartiet og Sosialistisk Venstreparti: Robert Cornels Nordli, Ap, Line Haugland, Ap og Rune Sævre,SV med varaliste 1. Atle Svendal, Ap, 2. Einar Krafft Myhren, SV, 3. Nina Jentoft Ap, 4. Morten Kraft, Ap, 5. Hayette Mahmoud, Sosialistisk Venstreparti
Fellesliste Venstre/Senterpartiet: Pål Koren Pedersen, Venstre med varaliste 1. Olaf Bakke, Senterpartiet, 2. Jan Kløvstad, Venstre, 3. Cathrine Høyesen Hall, Venstre

Sak 126/11 Ordførar
Venstre stemte for Einar Halvorsen.

Sak 127/11 Varaordførar
Venstre stemte for Robert Cornels Nordli, Arbeidarpartiet. Anders Kylland, Framstegspartiet, lei valt med 23 mot 16 stemmer.

Sak 128/11 Kontrollutvalet
Leiar: Jan Askeland, Arbeidarpartiet med Kristen Bjormyr, Senterpartiet som personleg varamedlem
Anne Rostad, Sosialistisk Venstreparti med Dega Abdi Aman, Venstre som personleg varamedlem

Sak 129/11 Kommuneplanutvalet/planutvalet
Fellesliste Arbeidarpartiet og Sosialistisk Venstreparti: Robert Cornels Nordli, Ap, Line Haugland, Ap og Einar Krafft Myhren, SV med varaliste 1. Atle Svendal, Ap, 2. Rune Sævre,SV, 3. Nina Jentoft Ap, 4. Morten Kraft, Ap, 5. Hayette Mahmoud, Sosialistisk Venstreparti
Fellesliste Venstre/Senterpartiet: Cathrine Høyesen Hall, Venstre med vara 1. Jan Kløvstad, Venstre, 2. Pål Koren Pedersen, Venstre, 3. Olaf Bakke, Senterpartiet
Sak 130/11 Bystyrekomiteane
Kultur, miljø og næring
Arbeidarpartiet: Yngvar Langås, Jarl Steinar Odinsen og Morten Kraft
Venstre: Pål Koren Pedersen
Sosialistisk Venstreparti: Rune Sævre
Forslag til nestleiar i komiteen: Rune Sævre Sosialistisk Venstreparti

Komiteen for helse og omsorg
Arbeidarpartiet: Line Haugland, Asbjørn Karl Olsen
Venstre: Jan Kløvstad
Sosialistisk Venstreparti: Einar Krafft Myhren
Senterpartiet: Olaf Bakke
Forslag til nestleiar i komiteen: Jan Kløvstad, Venstre

Komiteen for oppvekst
Arbeidarpartiet: Robert Cornels Nordli, Atle Svendal, Nina Jentoft
Venstre: Cathrine Høyesen Hall
Sosialistisk Venstreparti: Hayette Mahmoud
Forslag til nestleiar i komiteen: Atle Svendal, Arbeidarpartiet

Sak 131/11 Administrasjonsutvalet
Fellesliste Arbeidarpartiet og Sosialistisk Venstreparti: Robert Cornels Nordli, Ap, Line Haugland, Ap og Rune Sævre,SV med varaliste 1. Atle Svendal, Ap, 2. Einar Krafft Myhren, SV, 3. Nina Jentoft Ap, 4. Morten Kraft, Ap, 5. Hayette Mahmoud, Sosialistisk Venstreparti
Fellesliste Venstre/Senterpartiet: Pål Koren Pedersen, Venstre med varaliste 1. Olaf Bakke, Senterpartiet, 2. Jan Kløvstad, Venstre, 3. Cathrine Høyesen Hall, Venstre

Sak 132/11 Klageutvalet
Atle Svendal, Arbeidarpartiet med vara Asbjørn Karl Olsen, Arbeidarpartiet
Elin Lunde, Venstre med vara Milly Grundesen, Senterpartiet

Sak 133/11 KS fylkesmøtet
Robert Cornels Nordli, Arbeidarpartiet med Nina Jentoft, Arbeidarpartiet som vara
Cathrine Høyesen Hall, Venstre med Hayette Mahmoud, Sosialistisk Venstreparti som vara

Sak 134/11 Arendal kommunale pensjonskasse
Medlem Nils Johannes Nilsen, Arbeidarpartiet med varamedlem Karl Mork, Arbeidarpartiet

Sak 135/11 Sakkyndig nemnd
Arild Borg, Ap med vara Sonja Jensen ,Ap
Sakkyndig ankenemnd
Aslak Skripeland, Venstre (nestleiar) med Milly O. Grundesen, Senterpartiet som vara

Sak 136/11 Agder Renovasjon representantskapet
Gjermund Orrego Bjørndahl, Arbeidarpartiet med Atle Svendal,Arbeidarpartiet som vara
Elin Lunde, Venstre med Eirik Sørsdal, Sosialistisk Venstreparti som vara

Sak 137/11 Eigarmøtet i Agder Energi
Robert Cornels Nordli, Arbeidarpartiet med Rune Sævre, Sosialistisk Venstreparti som vara

Sak 138/11 Konsesjonskraftfondet
Vara Robert Cornels Nordli, Ap som tapte avstemming mot varaordførar Anders Kylland.

Her er heile bystyret:

Høyre: Einar Halvorsen, Roar Gundersen, Irene H. Aune, Kristoffer Lyngvi, Peder Syrdalen, Kristin U. Finckenhagen, Benedikte Nilsen, Knut Arne Tveiten, Tore Oland, Robert Myhren, Geir F. Sissener, André Roshan.

Frp: Anders S. Kylland, Ingrid D. Skårmo, Arne Austenå, Liv Heidi Arnesen, Torbjørn Nilsen, Edward Terjesen.

KrF: Tormod Vågsnes, Maren-Camilla Smith-Gahrsen, Kari-Mette Kihle Jomaas.

Venstre: Jan Kløvstad, Pål Koren Pedersen, Anne Cathrine H. Hall.

Pp: Odd Longum, John T. Tjuslia

.Ap: Robert C. Nordli, Atle Svendal, Jan Askeland, Nina Jentoft, Line Haugland, Asbjørn Karl Olsen, Yngvar Langås, Jarl Steinar Odinsen, Morten Kraft.

SV: Rune Sævre, Einar Krafft Myhren, Hayette Mahmoud.

Sp: Olaf Bakke

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**