-Store utfordringer, ansvarlighet nødvendig

-Budsjettforslaget som rådmannen la fram for tre timer siden opprettholder kuttene til skolen og i antall sykehjemsplasser, sier Venstres gruppeleder Per A. Thorbjørnsen. -Det er ikke det verste årsbudsjettet som er framlagt i løpet av de årene jeg har vært med i politikken. Men det er den mørkeste handlings- og økonomiplanen jeg har vært med på. Det er fordi det ingenting som bærer bud om positive endringer i løpet av de neste årene. Snarere tvert om, sier Thorbjørnsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Per Armand Thorbjørnsen Stavanger Levekår

Foto: Stavanger Venstre

-Følgende eksempel kan illustrere det, sier Thorbjørnsen: -Vi får i fremtiden flere brukere av kommunale tjenester og disse tjenestene vil bli mer komplekse og dyre enn i dag. Men vi har ikke mer penger å bruke enn de vi har i dag.

Bare samhandlingsreformen alene representer en stor utfordring. Kommunen skal overta ansvaret for de utskrivingsklare pasientene fra dag 1, fra 1. januar 2012. I dag er det etter dag 10. Dette er ikke sikkert er kompensert tilstrekkelig av regjeringspartiene Ap, SV og Sp, og det er heller ingen enighet mellom kommunene og staten om hva som er en utskrivingsklar pasient. Staten vil derfor kunne unnlate å ta ansvar for disse, også økonomisk. For kommunene vil det kunne bety at man må redusere tjenestetilbudet til andre grupper, eller øke egenbetalingene. Dette varslet da også rådmannen under sin presentasjon.

-Driftsresultatet i årene som kommer kan nærme seg ned mot 1 prosent, dette er alt for lavt, hvis den økonomiske styringen skal være bærekraftig, sa rådmannen under presentasjonen.

-Hvis man lytter til hva rådmannen sier mellom linjene, peker det mot at flere nye investeringer burde utsettes og at ytterligere driftskutt kan bli nødvendig, sier Thorbjørnsen.
-Jeg er i dag glad for at jeg leder et parti i Stavanger bystyre som ikke brukte valgkampen til å love mer enn det vi visste vi kunne holde, sier Thorbjørnsen. Han framholder likevel at Venstre vil søke å skjerme skolen fra kutt og å sikre flere sykehjemplasser.

Les mer: Frykter kutt og utsettelser
-Umulig å garantere sykehjemsplass til alle i 2015

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**