Tom Fidje

Tom Fidje er styremedlem og studieleder i Nes Venstre. Han er også leder av rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, vara i utvalg for næring og kultur og vara til kommunestyret. Tom Fidje er Nes Venstres 5. kandidat ved kommunestyrevalget 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Tom Fidje

Foto: Sesselja Bigseth

Tom Fidje er utdannet barne-og ungdomsarbeider og jobber i barnehage på Jessheim. Han har vært FAU-leder ved Østgård skole og vært trener i sykkel og fotball. Han er bosatt på Årnes med kone og to barn.

Tom har en fortid i FrP, og representerte FrP i kommunestyret 1999-2007. Uenigheter med kulturpolitikk førte ham imidlertid over til Venstre, hvor han ble medlem i 2009.

Tom er født med cerebral parese (CP), og bruker iblant rullestol for å avlaste kroppen. Erfaringene med CP gjør at Tom vet hvilke utfordringer funksjonshemmede har i hverdagen, og han ønsker å bruke disse erfaringene for å sikre de funksjonshemmedes rettigheter.

Tom satt i svømmehallgruppa og var med som pådriver for svømmehallvedtaket i kommunen i 2014. Han er svært opptatt av forebyggende helsetiltak og folkehelse. I tillegg mener Tom det er viktig at det finnes tilbud der de som ikke bedriver uorganisert idrett eller aktivitet kan finne seg til rette.

Kontaktinformasjon:
E-post: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**