Handlings- og økonomiplan 2012-2015

Rådmann i Sola har i dag presentert utkast til ny Handlings- og økonomiplan 2012- 2015 for formannskap og kommunestyrerepresentanter i Sola.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Venstre møtte i tillegg med flere av sine utvalgsmedlemmer og vil i tillegg ha møte med rådmannen i forbindelse med Venstres eget arbeid med budsjettet.
Kommunens finansieringsgrunnlag er varig svekket som følge av endringer i inntektssystemet over tid. Rådmannen påpeker at det er en stor utfordring å være en kommune i sterk vekst og at det vil være vesentlige omstillingsbehov og behov for å gjennomføre reduksjoner i tjenestetilbudet på kort sikt.

Sola Venstre tar signalene på alvor og vil på bakgrunn av dette utforme våre budsjettforslag som skal kombinere et fortsatt godt offentlig tilbud til kommunens innbyggere, samtidig som Venstre ikke vil bidra til en gjeldskrise for kommunen. Dette fordrer intensive budsjettdiskusjoner og vi vil bruke tiden godt frem mot den endelige budsjettbehandlingen for å lete etter budsjettløsninger som ivaretar begge hensyn.

Penger, økonomi

Foto: Microsoft

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**