-Boligbyggingen må øke

Nyvalgt leder av kommunalstyret for byutvikling, Venstres Helge Solum Larsen starter arbeidet med å øke boligbyggingen. -Vi må får klarhet i hvorfor ikke vedtatte planer blir realisert, sier han og varsler også at det må finnes løsninger som frigir de byggemodnede områdene og at trykket på å få sluttbehandlet store nye reguleringer skal øke. Sammen med Stavangerordførerer Christine Sagen Helgø varsler han dialog med utbyggere i et felles boligforum slik at bystyrets mål om 1000 nye boliger i året skal nås.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Helge Solum larsen stavanger rogaland

Foto: 2020park, Tone Eldøy

-Tilgang på boliger er avgjørende hvis regionen vår skal fortsette å utvikle seg positivt. Vi har landets fremste næringsliv innen mange fagområder. Vi lever av verdensledende bedrifter innen petroleumssektoren. Disse og alle underleverandørene skaper fantastiske verdier og vil spille en avgjørende rolle også i framtidens nye energiproduksjon. Bedriftene er avhengige av å kunne rekruttere gode medarbeidere. Disse nye ansatte må vi gi mulighet til å etablere seg her. Hvis ikke, taper bedriftene i den internasjonale konkurransen. Hvis bedriftene taper, taper vi alle, skrev Solum Larsen i kronikk i sommer.

I møte med representanter fra ressursgruppa for bygg og anlegg i Stavangerregionen Næringsforening, onsdag la Solum Larsen fram korsiktige og langsiktige løsninger for å øke boligproduksjonen.
-Bystyret har i utbyggingsplanen vedtatt en årlig boligproduksjon i Stavanger på 1000 i perioden fram til 2015. I utbyggingsplanen gjøres det rede for at tall på ferdigstilte boliger de siste årene ligger lavere. I 2010 ble det ferdigstilt kun 437 boenheter. Bystyret har tidligere ferdigbehandlet reguleringsplaner for bolig som ennå ikke er realisert, sier Solum Larsen, og ber derfor allerde det første møtet i det nye kommunalstyret for byutvikling i kveld Kom at administrasjonen gir en oversikt over større vedtatte reguleringsplaner der det inngår boliger, og gir en analyse av årsaksforhold, når disse ikke har blitt realisert.

Solum Larsen varsler også at han mener det må finnes løsninger som sikrer at byggemodnede områder raskt kan frigis, og at det må unngås at andre store områder ikke blir bygget ut på grunn av krav som ikke aktører lokalt kan innfri. Dette gjelder områder på Hundvåg og i Paradis.

-På noe lenger sikt må flere områder klargjøres for boligbygging, sier han og viser særlig til Jåttåvågen 2, Forusstranden Nord og Park2020 i bybåndet mellom Stavanger og Sandnes. -Dette kan gi utbyggere en mulighet til å planlegge med noe større langsiktighet. Les også: Venstre-gjennomslag for stort nytt boligområde
Stavanger kommune har også startet opp områdeplanarbeidet på Revheim.

-Vi må i tillegg til det vi kan gjøre i Stavanger, bidra til å få regionale planavklaringer, sier Solum Larsen som peker på at det er nødvendig å raskt få resulater i arbeidet med revisjonen av regionalplanen (den tidl. fylkesplanen for byutvikling på Jæren).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**