Venstres politikere i Bydel Grorud

Nytt bydelsutvalg ble konstituert i Bydel Grorud torsdag 27. oktober.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Nytt bydelsutvalg ble konstituert i Bydel Grorud torsdag 27. oktober 2011. Jon Julius Sandal representerte Venstre i Bydelsutvalget frem til utgangen av April 2013. Venstre er representert i alle komiteene. Venstres representanter og varamedlemmer til bydelsutvalget, komiteer og utvalg 2011 – 2015 er som følger:

Bydelsutvalget (BU):
Medlem: Jon Julius Sandal er tidligere medlem av Venstre, men er nå uavhengig representant.
1. vara: Karianne Wiger Gammelsrud
2. vara: Lars Olav Fosse
3. vara: Bjørn Smestad
4. vara: Guro Louise Abrahamsen

Byutvikling og miljøkomiteen (BMK)
Medlem: Lars Olav Fosse (Tlf.: 92287564, e-post: [email protected])
1. vara: Guro Louise Abrahamsen
2. vara: Ole Andreas Sjømoen

Helse- og sosialkomiteen (HSK)
Medlem: Karianne Wiger Gammelsrud (Tlf.: 95907911, e-post: [email protected])
1. vara: Anne Christine S. Bjørnstad
2. vara: Guro Louise Abrahamsen

Mangfold, oppvekst og kulturkomiteen (MOKK)
Medlem: Jon Julius Sandal er tidligere medlem av Venstre, men er nå uavhengig representant.
1. vara: Guro Louise Abrahamsen
2. vara: Karianne Wiger Gammelsrud

Ungdomsrådet (URG)
Observatør: Anne Christine S. Bjørnstad (E-post: [email protected])
1. vara: Jon Julius Sandal er tidligere medlem av Venstre, men er nå uavhengig representant.

Tilsynsutvalg 1
Medlem: Guro Louise Abrahamsen
1. vara: Lars Olav Fosse

Venstres representanter i driftsstyret Ammerud skole
Fast Bjørn Smestad (V)
Vara: Øistein Anmarkrud (V)

Venstres representanter i driftsstyret Apalløkka skole
Fast: Karianne Wiger Gammelsrud (V
Vara: Jon Julius Sandal

Venstres representanter i driftsstyret Svarttjern skole
Fast: Lars Olav Fosse (V)
Vara: Eivind Balsvik (V)

Venstres representanter i skolemiljøutvalget Tiurleiken skole
Medlem: Øistein Anmarkrud
Varamedlem: Anne Christine S. Bjørnstad

Les mer i Akers Avis Groruddalen: Sju av 15 under 40 år.

Grorud Venstre
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**