Godt frammøte på LPN i Trondheim

Knapt førti deltakere på Lokalpolitisk nettverk i Trondheim vitner om stort engasjement og interesse for politikken, sier en fornøyd fylkesleder Anne Jorid Gullbrekken.
Valgresultatet var også tema, og det beste lokalvalgresultatet siden Røros gir grunn til optimisme i et parti som vokser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Venstre skal være et moderne parti som kjennetegnes av verdiene Liberal, Nytenkende, Inkluderende, Tolerant, og Rettferdig.
Venstre tenker nye tanker, og nye løsninger.

Jan-Chrsitian Kolstø på LPN i Trondheim - forteller om omdømme og profilering

Jan-Chrsitian Kolstø på LPN i Trondheim – forteller om omdømme og profilering

OMDØMMEBYGGING var tema på samlinga, og Jan-Christian Kolstø hadde mye å bidra med her.
Dette er arbeid over tid, mente han. Det tar år å bygge et godt omdømme
Dette er langsiktig og systematisk arbeid der omdømmet til partiet er summen av alle inntrykk av Venstres org, politikk og politikere.
Lokallagene bygger omdømmet sitt gjennom medlemmene, premissleverandørene, media og velgerne.
Man kan for eksempel bygge omdømmet innenfor utdanningspolitikken med besøk på skoler, kontakt med lærere, elever, rektorer og FAU, kontakt med fagorganisasjonene og på den måten bygge seg tillit i viktige miljøer.
Kontakt med media når en vil fremme saker er også viktig for å bygge omdømme.

Godt oppmøte fra Oppdal Venstre, Gerd Mette, Trygve og Odd Gunnar

Godt oppmøte fra Oppdal Venstre, Gerd Mette, Trygve og Odd Gunnar

Arbeid for papirløse flyktninger
Fra idé til politisk vedtak og behandling var et innslag i programmet, og Jon Gunnes fortalte engasjert om saken Trondheim Venstre hadde fremmet om papirløse flyktninger, og deres rett til arbeid.
Arne Grønset delte sine erfaringer fra det politiske liv i Orkdalspolitikken. Tidlig opp, var et godt råd til deltakerne hvis de ønsket seg posisjoner og innflytelse.

Gruppearbeid på LPN

Gruppearbeid på LPN

Gruppearbeid og erfaringsoverføring for de som hadde interessefelt innenfor skole / oppvekst, helse og omsorg, næring, teknisk , planarbeid og landbruk, og for de som var ny i kommunestyret, ble det også satt av tid til.

Gruppearbeid på LPN - skole og oppvekst

Gruppearbeid på LPN – skole og oppvekst

Folkevalgt på Venstre-vis, og både formelle og uformelle muligheter for påvirkning gjennom Interpellasjoner, budsjetter, kampanje og ombudsrolle, kunne Guri Melby og Jan-Christian Kolstø avslutte med.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**