Representasjon i kommunale råd og utvalg

Her finner du oversikt over Lillehammer Venstres representasjon i kommunale råd og utvalg perioden 2011 — 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Kommunestyre:

Terje Rønning

Terje Rønning
Foto: Ellen Espelund

Bjørg Lien

Bjørg Lien
Foto: Ellen Espelund

Terje Kongsrud

Terje Kongsrud
Foto: Ellen Espelund

 Sanna Sarromaa

Sanna Sarromaa
Foto: Lars Mythen

Per Andreas Mæhlum

Per Andreas Mæhlum
Foto: Ellen Espelund

Arne Christian Stryken

Arne Christian Stryken
Foto: Ellen Espelund

Arne Edsberg

Arne Edsberg
Foto: Terje Rønning

Terje Rønning (gruppeleder)
Terje Kongsrud
Bjørg Lien
Sanna Sarromaa (permisjon t.o.m. 30.06.13)
Per Andreas Mæhlum
Arne Christian Stryken (fast i Sarromaas permisjon)

Vara (alfabetisk):
Arne Edsberg
Elin Rossing
Harald Renolen
Johan Schei
Nathalie Espelund
Roger Granum
Wiggo Slåttsveen

Formannskapet
Terje Rønning
Vara:
Terje Kongsrud
Bjørg Lien
Per Andreas Mæhlum

Kontrollutvalget

Johan Schei (vara)

Planutvalget
Bjørg Lien
Vara:
Arne Christian Stryken
Sanna Sarromaa
Roger Granum

Fagutvalg for helse og omsorg
Terje Kongsrud
Vara:
Johan Schei
Elin Rossing
Wiggo Slåttsveen

Fagutvalg for oppvekst og utdanning
Sanna Sarromaa (permisjon t.o.m. 30.06.13)
Arne Edsberg (fast i Sarromaas permisjon)
Vara:
Harald Renolen
Nathalie Espelund
Arne Edsberg


Fagutvalg for samfunnsutvikling

Per Andreas Mæhlum
Vara:
Roger Granum
Bjørg Lien
Arne Christian Stryken

Regionrådet

Terje Rønning (vara)

Kommunenes Sentralforbund (KS)
Bjørg Lien
Vara:
Terje Kongsrud

 Roger, Elin, Terje K., Bjørg, Terje R., Arne Chr., Nathalie og Per Andreas

Roger, Elin, Terje K., Bjørg, Terje R., Arne Chr., Nathalie og Per Andreas
Foto: Ellen Espelund

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**