Vil ha dialogarena for frivillig sektor

Venstre vil opprette en kommunal dialogarena for samspill mellom Levanger kommune og frivillig sektor. Men da formannskapet behandlet den kommunale planen for frivillighetspolitikk ble en slik dialogarena avvist av Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Dette til tross for at tiltaket blir anbefalt av KS.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Jenter spiller fotball

Foto: H. Bast

Venstre fremmet to forslag til den kommunale planen for frivillighetspolitikk. Det ene var å involvere frivillig sektor i planprosesser der det er naturlig. Det andre å sørge for at kommunen bør ha en arena for kontinuerlig dialog med frivillig sektor. En slik arena kan være frivillighetsforum/frivillighetsråd, der alle frivillige organisasjoner i kommunen inviteres til å delta.

Kommunenes sentralforbund og Frivillighet Norge har utarbeidet “Plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor“, der to to tiltakene blir skissert som ønskelige for kommunalt samarbeid med frivillige organisasjoner. Venstre vil derfor gjenta forslagene når kommunestyret endelig skal vedta planen i slutten av november.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**