Ønsker innspill til utredningen om parlamentarisme

Samarbeidspartiene ber om innspill til utredningen om parlamentarisme i Moss.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Representant

Foto: freedigitalphotos.net

Rådmannen vil få i oppdrag i bystyrets møte den 14. november å engasjere et uavhengig firma til å utrede innføring av parlamentarisme i Moss. De borgerlige ønsker at denne utredningen blir så grundig som mulig slik at vi får en modell som er godt tilpasset Moss når vi innfører parlamentarismen fra 1. august 2012.

Vi inviterer derfor byens borgere om å spille inn momenter til utredingen, momenter som de mener er viktig blir belyst i en utredning. Vi oppfordrer alle som har forslag eller ideer til å ta kontakt innen 10. november.

Kjellaug Nakkim – H
Erlend Wiborg – FrP
Sindre W. Mork – V
Halvard Sand – KrF

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**