Sofie Braut Bache bad om mer etterutdanning

Sofie Braut Bache holdt sitt debutinnlegg i kveld i bystyret. I saken om Stavangerskolen 2011 holdt hun Venstres hovedinnlegg. -Venstre er klare på at etter- og videreutdanning av lærere må prioriteres. Selv om det er dyrt og det er vanskelig for skolene å få vikarer når lærerne er på kurs er dette tiltak som kommer både lærere og elever til gode.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Sofie Braut Bache, Stavanger, Rogaland

Foto: Tone Staven

Hele innlegget:

Et av dette årets tema i kvalitetsmeldingen var "læring og ledelse — Kompetanseutvikling for lærere og styrket skoleledelse". Her kan vi lese om mange gå øke kompetann til lærerne i Stavangerskolen. Blant annet så kan vi lese om rektorskolen.
Det står i saken at Stavanger kommune har hatt som målsetting å starte opp en ny rektorskole denne høsten og etter hva jeg har forstått som sitter på tilhørerbenken i dag. Rektorskolen er både et viktig, og et bra tiltak.
Dette sikrer Stavangerskskolen flinke og motiverte skoleledere fremover. I kvalitetsmeldingen så fremgår det at alle de som hadde søkt lederstillinger etter de var ferdig med studiene hadde fast stilling.

Både studentene og UiO var veldig fornøyde med opplegget. Etter
hva som står i kvalitetsmeldingen så er rektorskolen i Stavanger Norges beste rektorskole.
Så kan vi lese videre om "styrket skoleledelse". Det er et tiltak som ble satt i verk i forrige periode for å styrke ledelsen ved de enkelte skolene. Hensikten med dette var å sørge for at alle de ansatte skulle få bedre oppfølgning. Avdelingslederne fikk mer ansvarlig arrangert skoleledersamlinger hvor tema som ledelse og kunnskapsutvikling blir tatt opp. Også dette tiltaket er det viktig å følge opp og det blir spennende å følge med fremover og se hvilken virkning det har hos de enkelte skolene.
Så kan vi lese om etterutdanning hvor staten bidrar med midler for at den enkelte lærer skal kunne etterutdanne seg innen leseopplæring, regneopplæring, vurdering og klasseledelse.

Selv om det skjer mye bra på dette området i Stavangerskolen i dag så ser vi at det er en del utfordringer. For det først så er som får ta del i tilbudet, som heter "Kompetanse for kvalitet". Det er også en ganske dyr ordning, både for kommune og stat. Så fremgår det av kvalitetsmeldingen at det ikke er gitt signaler fra sentralt hold hvordan denne videreutdanningsordningen skal videreføres.
I Venstre er vi klare på at etter- og videreutdanning av lærere må prioriteres. Selv om det er dyrt og det kan være vanskelig for skolene å få vikarer når lærerne er på kurs er dette et tiltak som kommer både lærere og elever til gode.

På side 61 får vi et innblikk i hvordan etterutdanning av læreren bidrar til å styrke undervisningen. Selv om Astrid Granli ved Gautesete skole skulle ønske at alle lærerne ved hennes skole kunne lære det samme som henne på likt for å få størst utbytte av den nye kunnskapen så er hun ikke i tvil om at etterutdanningen hun har tatt har hun hatt stor nytte av i hverdagen. Både i forhold til elevene som får direkte glede av hennes nye kunnskaper, men også det personalet ved skolen som får nye innspill og ideer.

Nå e det bare tre år siden jeg gikk på ungdomskolen selv, og jeg husker hvor trist det var å ha de lærerne som hadde pugget i læreboken dagen før de skulle snakke om noe. Eller læreren som fortalte at det ikke var vits i å ha noe om den kalde krigen, fordi “det var for kjedelig”.

I kapittelet "Min skolehverdag" på side 9 ser vi at ting som:
– God ledelse, organisasjon for kultur for læring på skolen
– Lærerens evne til å lede klasser og undervisningsforløp
– Positive relasjoner mellom elev og lærer
er viktige for å sikre et godt læringsmiljø. Og på side 11 kan vi se at en undervisning hvor lærere er reflekterte i valg av metoder og samtidig legger vekt på dialog mellom lærer og elev legger grunnlaget for gode læringsbetingelser.

Og for å oppsummere som Astrid Granli gjør det: Oppdatering og kompetanse? Ja takk!

-Kontrolleres mot framføring-
Se gjerne innlegget på Rogalands Avis’ NettTV.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**