Moss Venstres folkevalgte 2011-2015

Her er oversikten over valgte medlemmer i Moss kommunes styrer, råd og utvalg som et resultat av kommunevalget i 2011. Oppdatert etter endringer vedtatt i bystyret – sist 22. sep 2014.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Bystyret
Gruppeleder: Sindre Westerlund Mork – E: [email protected] M:916 95 642
Gruppenestleder: Joakim Sveli [email protected] 997 43 092
1. vara Ole Peder Kjeldstadli [email protected] 975 10 617
2. vara Per Vagmo [email protected] 936 23 405
3. vara Aud-Kirsten Ekvold [email protected] 918 53 775
4. vara Ali Yasar Øzbal [email protected] 930 32 657

Formannskapet
Medlem: Sindre W. Mork
3. vara: Joakim Sveli

Adm.utvalget
2. vara: Cathrine Orm

Skole, oppvekst og kultur
Utvalgsleder: Sindre W Mork
Medlem: Ida Skjerve – E: [email protected] M: 924 36 889
1. vara: Ole Peder Kjeldstadli
2. vara: Ali Y Øzbal

Miljø, teknikk og samferdsel
Medlem: Per Vagmo
1. vara: Joakim Sveli
2. vara: Ida Skjerve

Helse og sosial
1. vara: Aud-Kirsten Ekvold
2. vara: Sindre W. Mork

Moss Drift og anlegg KF
Medlem: Ida Skjerve

MOVAR
Representantskapsmedlem: Joakim Sveli

KIAS
Styremedlem: Joakim Sveli

Punkt Ø – F-15
Medlem i generalforsamlingen: Sindre W. Mork

Skjærsgårdstjenesten
Medlem: Per Vagmo

Oslofjordens friluftsråd
Medlem: Henry Mogstad – E: [email protected] M: 905 37 988

Tilsynsutvalget Søndre Jeløy landskapvernområde
Medlem: Henry Mogstad

Moss Venstres valgliste 2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**