Ruspolitikk på dagsorden!

-Rusavhengige i Trondheim fortjener en bedre ruspolitikk, mener Ina Roll Spinnangr fra Venstre. 16.november avholdes det temamøte om rus der Venstre har invitert en gateprest og en tidligere rusmisbruker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Bystyrerepresentant Ina Roll Spinnangr mener det er urovekkende at rusmisbrukere står så lenge i kø for behandling og ikke får mer støtte til å komme seg ut av rusmiljøet.

– Køene for behandlingsplass er for lange. Det er for dårlig oppfølging etter avrusning i en situasjon hvor rusmisbrukere er særlig sårbare. Rusmisbrukere blir altfor ofte sendt tilbake til rusbelastede bomiljøer etter behandling. Venstres utgangspunkt i ruspolitikken er at vi skal bekjempe rusavhengigheten, ikke de rusavhengige. Rusavhengighet må derfor primært møtes med medisinske og sosialfaglige virkemidler, ikke straff, sier hun.

Onsdag 16.november får Venstre besøk av en tidligere rusmisbruker og en gateprest fra Kirkens Bymisjon. Trondheim Venstre sin visjon er å bli det partiet som er flinkest til å lytte.

Vi inviterer spesielt ulike grupper i samfunnet som ikke har så stor påvirkningskraft fra før og som skjeldent blir invitert til å påvirke politiske beslutninger. I tillegg er det Liberal Torsdag en gang i måneden der alle som vil kan komme og snakke med oss.

På førstkommende temamøte er målet å få et større bilde av situasjonen i Trondheim for å bedre vurdere om vi kan forbedre vår egen politikk. Tidligere har vi blant annet hatt temamøte om barnevern, seksuelt misbruk, psykisk helse, innvandring/integrering og klimautfordringene.

Noen punkter Trondheim Venstre jobber for i dag:

Etablere flere akuttavrusningsplasser og behandlingsplasser.

At flere rusavhengige blir dømt til behandling i stedet for fengsel når de begår kriminelle handlinger.

At fastleger kan gi substitusjonsbehandling for sine pasienter uten å måtte søke via NAV.

At aldersgrensen for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) fjernes, men kriterier for inntak og utskrivning skal vurderes individuelt.

Gi Helsetilsynet adgang til å ilegge kommuner dagbøter eller stenge kommunale rustjenester ved påpekte mangler.

Møte er åpent for alle medlemmer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**