Gruppemøte om budsjett

I forbindelse med budsjettarbeidet for 2012, innkalles det nå til ekstra gruppemøte mandag 21. november.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan er nå klar. Disse skal behandles i hovedutvalgene 22. november, i formannskapet 29. november og endelig i kommunestyret 13. desember.

Øystein Smidt

— Vi legger derfor inn et ekstra gruppemøte 21. november slik at vi får gått gjennom budsjettet da, og se hva vi kan komme med innspill på allerede i forhold til behandling i hovedutvalgene, sier leder Øystein Smidt.

Vi tar sikte på å opprettholde gruppemøtet 28. november som planlagt for at vi kan ha endelig innspill til formannskapsmøtet dagen etter. Det er formannskapet som innstiller mht budsjettet overfor kommunestyret, og formannskapets innstilling skal ligge på høring i to uker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**